yksi vielä, ainakin yksi. 
se vielotti, suurelle vielotin ystävälle.